SEO copywriting:
nieuwe klanten werven via uw website

Door de technieken van SEO copywriting, het letterwoord voor Search Engine Optimization, consequent toe te passen op het schrijven van uw webpagina’s, creëert u een hoge positie in de zoekmachines. Maar SEO copywriting is meer, veel meer zelfs … Scoren in de zoekmachines is slechts een middel, het doel van SEO copywriting bestaat er in de eerste plaats in om nieuwe klanten te werven door interessante informatie te schrijven. Na meer dan 10 jaar ervaring en verschillende cursussen heeft Webking Copywriting heel wat expertise in huis om een interessante, wervende en tegelijk scorende website voor u te schrijven. Deze drie pijlers van de SEO copywriting zijn onze specialiteit.

 

SEO copywriting: schrijven voor uw klanten

  • Bezoekers van uw website willen vooral weten wat u aanbiedt. Uw producten en/of diensten moeten in de kijker staan: niet te technisch, maar vooral informatief en begrijpelijk voor uw doelgroep.
  • De technieken van SEO copywriting mogen er niet vingerdik op liggen. Een website moet ongekunsteld geschreven en vlot leesbaar zijn.
  • En uiteraard wenst u dat de klanten u contacteren om meer informatie te vragen en/of om uiteindelijk uw producten te kopen. Hiervoor integreren we gerichte acties in uw webteksten.

 

SEO copywriting: schrijven voor de zoekmachines

En natuurlijk wilt u ook dat uw webpagina’s gevonden worden in de zoekmachines, waarvan Google de belangrijkste is. Daar waar het vroeger heel belangrijk was om rond trefwoorden te schrijven, spelen nu meer dan 200 factoren een belangrijke rol. SEO technieken zijn complexer geworden en hoe vervelend ook, dit is een goede zaak voor wie het spel eerlijk wil spelen. De frequentst gemaakte fouten bij SEO copywriting zijn nog steeds: een opeenstapeling van verschillende trefwoorden, verkeerd geplaatste trefwoorden en lukraak vertrekken vanuit zoekwoorden zonder voorafgaandelijke analyse van het zoekpatroon van uw doelgroep. En daar heeft Google sinds kort een stokje voor gestoken met zijn nieuwe release, waarin niet minder dan 200 ranking factoren zijn verwerkt.

 

SEO copywriting, waar het vooral op neerkomt is evenwicht

U hebt het goed begrepen, SEO copywriting is een pure evenwichtsoefening geworden tussen

  • schrijven voor de klanten en subtiel toepassen van zoekmachinevriendelijke technieken.
  • voldoende informatie over uw producten en/of diensten schrijven met een commercieel wervende boodschap, die aangenaam leest. We spreken over relevante content.
  • informatie, SEO en een uitnodiging tot actie

Kortom, SEO copywriting moet perfect zijn op alle niveaus. Bij de minste verstoring van dit evenwicht, is uw tijd en uw investering voor niets geweest.

 

Kies voor kwalitatieve SEO copywriting die rendeert

Investeer één keer in een degelijke SEO copywriting en geniet nog maanden, zo niet jaren zonder extra kosten van het resultaat: meer bezoekers, maar vooral meer conversie, klanten die kopen.